Devica sa podznakom u…

Comments: No Comments
Upper page: Podznak
Loading...

 

DEVICA SA PODZNAKOM U OVNU

U ovoj kombinaciji uticaj Ovna daje ličnost koja je sposobna i preduzimljiva ka dostizanju ciljeva. Takođe joj je usađena metodičnost, postojanost i preciznost, za te karakteristike ima uticaj Devica. Imamo u vidu praktične realizacije i teorijska razmatranja i to može izazvati unutrašnje sukobe, koje mogu ograničiti ispoljavanje svih individualnih snaga, duha i razuma ovih ličnosti.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U BIKU

Spojem ova dva znaka rađa se ličnost koja ima praktičan karakter, postojan i stabilan, koja može da osovoji nezavisnost. Ova ličnost poznaje vrednosti i teškoća stvarnog života, i može da reši problem. Ima smisao za dostizanje realnih ciljeva. Uvek je spremna da se žrtvuje za drugoga.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U BLIZANCIMA

Osoba koja je rođena u ovom podznaku je inteligentna. U njima je jasan i logički nastrojen um koji ostavlja isuviše malo mesta osećanju i impulsima srca. Pravi mozak, koji očigledno neposeduje ono “blaženo neznanje” koje prati slobodne izlive osećanja, već koristi urođene sposobnosti logike.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U RAKU

U ovoj kombinaciji ima uticaj sentimetalizama Raka koji se meša sa logikom Device i tako dolazi do borbe unutar ličnosti u kojoj je pobednik čas mašta jednog, čas intelektualna težnja drugog znaka. U ovoj ličnosti se javljaju sukobi, čas je spremna da popusti entuzijazmu, čas se pokorava razumu. Ova ličnost zna da sagleda suštinu svake situacije.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U LAVU

Spojem ova dva znaka rađa se ličnost koja je sposobna za velika ostvarenja. Ali mora da održi ravnotežu preteranih impulsa Lava, čas obuzdavajući logiku Device. Ova ličnost može da osvoji i visoke pozicije. To je nemirna ličnost, ali produktivna, koja ne zna za prepreke.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U DEVICI

Ovim spojem rađa se ličnost koja je precizna, bori se za osvajanje idealnog sveta u kojem je sva tačnost, sigurnost i metod. Ova ličnost zna da nađe u sebi snage kako bi vodila bitku do kraja i otkrila u sebi ravnotežu, koja se često ne nalazi u stvarnosti.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U VAGI

Devica u spoju sa Vagom nije u svom element. U Devici je istinska i oštra opozicija, a u Vagi je surovo odbijanje. U ovoj ličnosti upravlja estetski i umetnički osećaj, zbog kojeg se ponekad žrtvuje čvrsta logika Device i dobija izuzetnu moć inicijative.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U ŠKORPIJI

Loading...

Odmerene akcije su tipične za Devicu dok je Škorpija nemirna i nepredvidiva. Iz ovog spoja rađa se ličnost, sposobna da dosegne sve krajnosti, da im se postepeno prepusti, ali i da ih odbaci. Ova ličnost sreće se sa teškoćama da živi u miru sa samom sobom i da se prilagodi svetu oko sebe. Ali uvek je spremna da izađe iz privatnog života kako bi stupila u dodir sa stvarnim životom.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U STRELCU

Spojem ova dva znaka rađa se ličnost koja prodire u suštinu života ljudi i situacija. Ova osoba posmatra samu sebe i spoljni svet. Isto tako otkriva filozofski i religiozni smisao života. To je sposobna ličnost koja može da se uzdigne iznad životnih nedaća i spozna najdublje istine.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U JARCU

Ova kombinacija je uzrok ozbiljnih i unutrašnjih sukoba. Duševna čvrstina , inteligencija i postojanost ne daje ovim osobama vedrinu duše. Ova ličnost ne uspeva uvek da održi prisne odnose sa drugima.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U VODOLIJI

Spojem ova dva znaka rađa se veoma jaka ličnost koja je pokretljiva i elastična. Ova ličnost je uvek u pripravnosti za sve što je novo, spremna je da eksperimentiše.

 

DEVICA SA PODZNAKOM U RIBAMA

Kada je Devica u kontaktu sa osećajnim životom Riba i Devica postaje senzibilna i otvorena je ka svemu dobrom što dolazi iz unutrašnjeg i spoljnog sveta. Ova ličnost prihvata da se žrtvuje za druge i podnosi nametljive stavove drugih. Uzaludno se nada da će u pažnji drugih i moralnoj podršci koja ima u sebi naći smisao života.

Loading...

Loading…

PRATITE NAS NA


Welcome , today is Friday, 15/11/2019