Drvo Archive

Bazga

BAZGA (25. novembra – 23. decembar)  Ako ste rođeni pod ovim Keltskim astrološkim znakom obožavate slobodu

Trska

TRSKA (28. oktobar – 24. novembar)  Ako ste rođeni pod ovim Keltskim astrološkim znakom vi ste

Bršljan

BRŠLJAN (30. septembra – 27. oktobra)  Među svim vašim kvalitetima, najviše cenjena vaša osobina je sposobnost

Vinova loza

VINOVA LOZA (2. septembra – 29. septembra) Osobe u znaku Vinove loze rođene su u okviru